66954314 - 66968952  

برگزاری تله کنفرانس و ویدئو کنفرانس با شرکای تجاری شما در خارج از کشور

شرکت رایان فراسو برای اولین بار سرویس ویدئو کنفرانس را ارائه نمود .این سرویس بدین صورت ارائه می گردد که مترجمین ما واسط شما و شریک تجاری شما خواهند شد و با انجام یک ترجمه همزمان بین دو طرف، ارتباط بین دو طرف را از طریق تلفن و یا ویدئو برگزار خواهند کرد.به این ترتیب شما می توانید با یک تماس ساده از مترجمین حرفه ای ما استفاده نمایید.

JoomShaper