66954314 - 66954358 

تخفیف ترجمه دانشجویی

تعداد زیادی از مشتریان سرویس برگردان تخصصی متون انگلیسی و فارسی را دانشجویان و دانشگاهیان تشکیل می دهند . با توجه به حجم زیاد و نیاز مبرم و مداوم افراد تحصیل کرده به استفاده از خدمات ترجمه فوری ، آنلاین و تخصصی ، تعرفه های اعلامی در حوزه ترجمه فارسی به انگلیسی یا ترجمه انگلیسی به فارسی بایستی به گونه ای باشد که دانشگاهیان به راحتی از پس مخارج ترجمه متون برآیند و دانشجویان به دلیل تحصیل ، زمان کافی جهت انجام پروژه ها نداشته و اکثرا آخرین لحظات را برای انجام سفارش های ترجمه خود انتخاب می نمایند .

بسیاری از مخاطبین ما خود به این واقعیت اشاره می نمایند که علی رغم داشتن سواد انگلیسی بالا و تسلط به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی انگلیسی و ترجمه انگلیسی فارسی مطابق تخمین های خود قادر به انجام پروژه های ترجمه نمی باشند و در بسیاری از مواقع با کمبود وقت روبه رو بوده و مجبور به تحویل پروژه می باشند . بنابراین مرکز ترجمه رایان فراسو با فراهمکردن بستر خدماتی مناسب ، اقتصادی ، امن و شبانه روزی ، پاسخ مناسبی به نیاز مخاطبان می دهد .

تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper