66954314 - 66954358 

تخفیف ترجمه فوری

ترجمه فوری و ترجمه دقیق به علت زمان کم هزینه بالاتری از سایر قیمت های اعلام شده دارد بنابراین به منظور راحتی در مرحله ثبت درخواست ، تخفیف لازم لحاظ می گردد . لازم به ذکر است زمانی که در پروژه ای فقط یک مترجم مجری انجام ترجمه فارسی یا ترجمه انگلیسی می باشد به اسانی می توان مانور لازم را در تعیین هزینه  ترجمه داشت . اما زمانی که برای یک ترجمه بیش از یک مترجم انتخاب شده و پروژه را انجام دهند طبیعتا رقم تخفیف نیز کاهش خواهد یافت . در حالت کلی ، تخفیف حول محور مترجم بوده و تصمیم گیری نهایی بر عهده مترجم  ترجمه فایل انگلیسی یا فایل فارسی میباشد .

تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper