66954314 - 66954358 

ترجمه اسناد ومدارك اداري

ترجمه دقيق مقالات دانشجوئي فقط صفحه اي 1500 تومان

براي تعيين قيمت و زمان، لطفا اينجا كليك كنيد

ترجمه اسناد ومدارك اداري:

اسناد و مدارك اداري اغلب شامل مكاتبات، تعهدنامه ها، اسناد مالي، اساسنامه، توافقات و قراردادهاي اداري و تجاري مي باشد كه داراي ادبيات خاص و مفهومي ويژه هستند كه مسئوليت ترجمه آنها بسيار حساس و مهم مي باشد.

مترجمي كه مسئوليت چنين ترجمه هايي را برعهده مي گيرد بايستي از اهميت اين نوع پروژه ها واقف باشد.

شركت رايان فراسو داراي تجارب بسيار مفيدي در زمينه ترجمه اسناد و مدارك اداري مي باشد و به خوبي از عهده اين نوع ترجمه برمي آيد.

تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper