66954314 - 66954358 

ترجمه كتاب و مجله

ترجمه دقيق مقالات دانشجوئي فقط صفحه اي 1500 تومان

براي تعيين قيمت و زمان، لطفا اينجا كليك كنيد

ترجمه كتاب و مجله:

ترجمه كتاب و مجله را مي توان سخت ترين بخش ترجمه دانست چرا كه يك مطلب علمي يا ادبي قرار است از يك زبان به زبان ديگر برگردد كه دشواري آن كمتر از تاليف كتاب يا مقاله نيست. براي ترجمه كتاب يا مقاله، يكي از شرايطي كه مترجم بايستي برخوردار باشد مطالعه گسترده وي در حوزه مورد ترجمه است. از طرف ديگر از آنجايي كه حجم مطالب در كتابها و مقالاتي كه ترجمه مي شوند بسيار بيشتر از حجم مطالب مقالات دانشجويي است،‌ مترجم آن بايستي داراي صبر و حوصله و انگيزه كافي براي اتمام كار باشد و كار را با كيفيت يكسان و با ادبيات يكنواخت انجام دهد.

بسيار مشاهده شده است برخي مترجمين جوان، مسئوليت ترجمه كتابي را بر عهده گرفته اند و فصول اوليه را با كيفيت خوب ترجمه كرده اند اما به تدريج به دليل خستگي يا بي انگيزگي يا عدم مديريت زمان، لاجرم از كيفيت كار كاسته اند.

بنابراين ترجمه كتاب را حتما بايستي به مترجمي كهنه كار محول نمود كه قبلا سابقه ترجمه موفق كتاب را در كارنامه خود داشته است.

تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper