66954314 - 66954358 

ترجمه همزمان (حضوری و تلفنی و اینترنتی)

آیا تا بحال در سمیناری شرکت داشته اید که زبانی نا آشنای شما ولی با اهمیت بالایی برایتان بوده باشد؟ هر حرفه و صنعتی روندها و ساختاری خاص  دارد .آیا تا بحال طعم رضایت و اعتماد به یک مترجم را در سفرهای خارجی چه از نظر امانت داری چه ازجنبه توانایی چشیده اید؟ آیا از فواید میهمانان خارجی خود که با هزینه و اهمیت زیادی نزد شما آمده اند به خوبی بهره برده اید؟میزان تاثیر پذیری حرفه ای شما از کارشناسان دیگر کشورها چقدر بوده است؟

تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper