66954314 - 66954358 

درخواست نمایندگی

نام و نام خانوادگي متقاضي:(*)
ورودی نامعتبر

ميزان تحصيلات:
ورودی نامعتبر

سابقه فعاليت:
ورودی نامعتبر

نام واحد صنفي:(*)
ورودی نامعتبر

نوع فعاليت واحد صنفي:
ورودی نامعتبر

تعداد پرسنل فعال:
ورودی نامعتبر

آدرس:(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت:(*)
ورودی نامعتبر

شماره موبايل:(*)
ورودی نامعتبر

آدرس ايميل:(*)
ورودی نامعتبر

آيا قبلا در زمينه ترجمه فعاليت داشته ايد؟
ورودی نامعتبر

در صورتي كه ساكن غير تهراني هستيد آيا امكان حضور شما در كارگاه هاي يك روزه آموزشي در تهران وجود دارد؟
ورودی نامعتبر

ميزان دسترسي به اينترنت:
ورودی نامعتبر

ميزان آشنايي با كامپيوتر:
ورودی نامعتبر

كداميك از تجهيزات زير در واحد شما وجود دارد؟
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر

  

تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper