66954314 - 66954358 

منشور اخلاقي

منشور اخلاقي شركت رايان فراسو

شركت رايان فراسو براین اعتقاد است که وقت شناسی ، تعهد و دقت در عرصه خدمات مطلوب ترجمه به مشتریان و رعایت حقوق ایشان، از مهمترین وظایف اين شركت مي باشد.

كليه پرسنل اين شركت بر اين باورند که امانت‌داری، صداقت، تواضع و مسوولیت پذیری پشتوانه محکم اعتماد مشتریان به رايان فراسو می‌باشد لذا کوشش در آراستن خویش به این صفات را واجب مي داند.

همواره فراهم آوردن امکانات، آرامش خاطر مشتریان و انجام به موقع و سریع امور و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان از اساسی‌ترین وظایف ما می‌باشد.

همچنين رايان فراسو بر این اعتقاد است که مبنای ارزیابی عملکرد آن ، نظرات و میزان رضایت شما مشتریان عزیز و مراجعه کنندگان گرامی است .

بنابراين با ارسال انتقادات و پيشنهادات ارزنده خود، ما را در ارائه خدمات مناسب تر و مطلوب تر ، ياري كنيد.

تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper