66954314 - 66954358 

.

ويژگيهاي ترجمه تخصصي و مراحل آن:

همانطور كه مي دانيم در كليه زبانهاي دنيا، هر واژه اي مي تواند بنابر موقعيتش در جمله،‌ معاني متفاوتي را متبادر سازد. خصوصا در علوم مختلف ممكن است لغات معاني مختلف و گاها متضاد هم داشته باشند و حتي ممكن است برخي اصطلاحاتي وجود داشته باشد كه علي الظاهر به طور كلي با معني لغت نامه اي آن واژه مغاير باشد.

در ترجمه تخصصي، مترجم بايستي آشنايي كافي به معاني واژه ها و اصطلاحاتي كه در متن بكاربرده شده است،‌ داشته باشد. بعنوان مثال رشته هايي مثل پزشكي ،‌فلسفه،‌ حقوق، برق،‌علوم پايه و ... داراي انبوهي از اصطلاحات هستند كه مترجمين اين رشته ها بايستي از آنها آگاهي داشته باشند.

بنابراين مي توان نتيجه گرفت براي رسيدن به يك ترجمه تخصصي در يك رشته خاص، ‌مترجم بايستي توانايي هايي را به شرح زير داشته باشد:

1- به واژگان و اصطلاحات موجود در آن رشته خاص تسلط داشته باشد.

2- به قوائد و فنون ترجمه متون مسلط باشد.

3- به ادبيات و نگارش زبان مقصد تسلط داشته باشد تا بتواند منظور و مقصود متن اصلي را با همان ادبيات پياده نمايد.

تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper