66954314 - 66954358 

شرکت رایان فراسو با همراهی جمعی از اساتید برتر و برجسته کشور و همچنین برگزیدگان المپیادهای بین الملل با سابقه ترجمه ،تالیف و تدوین انواع کتب و پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی توانایی انجام و مشاوره پایان نامه به شما عزیزان را دارا می باشد .

 كارگروه علوم پایه

پایان نامه زمین شناسی
پایان نامه ژئوفیزیک و هواشناسی
پایان نامه شیمی
پایان نامه فیزیک
پایان نامه زیست شناسی
پایان نامه آمار
پایان نامه ریاضی
پایان نامه علوم كامپيوتر
پایان نامه علوم گياهي
پایان نامه تاريخ


 كارگروه فني مهندسي

پایان نامه مهندسي برق
پایان نامه مهندسي نفت
پایان نامه مهندسي پليمر
پایان نامه مهندسي معماري كشتي
پایان نامه مهندسي شيمي
پایان نامه مهندسي صنايع
پایان نامه مهندسي صنايع
پایان نامه مهندسي عمران
پایان نامه مهندسي مكانيك
پایان نامه مهندسي معدن
پایان نامه مهندسي مواد
پایان نامه نانو
پایان نامه مهندسي فناوري اطلاعات IT
پایان نامه مهندسي كامپيوتر
پایان نامه مهندسي هوافضا
پایان نامه مهندسي نساجي
پایان نامه بيوتكنولوژي و داروسازي
پایان نامه مهندسي پليمر
پایان نامه مهندسي طراحي محيط زيست


کارگروه علوم انسانی

پایان نامه زبان و ادبيات فارسي
پایان نامه علوم جغرافيايي
پایان نامه سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
پایان نامه زبان عربي
پایان نامه علوم اقتصادي
پایان نامه تربيت بدني و علوم ورزشي
پایان نامه تاريخ
پایان نامه علوم اجتماعي
پایان نامه فرهنگ و زبان هاي باستاني
پایان نامه زبان شناسي
پایان نامه الهيات و معارف اسلامي
پایان نامه قفه و مباني حقوق اسلامي
پایان نامه فلسفه وكلام اسلامي
پایان نامه الهيات ومعارف اسلامي
پایان نامه فلسفه
پایان نامه علوم تربيتي 
پایان نامه علوم كتابداري
پایان نامه زبان فرانسه
پایان نامه زبان انگليسي
پایان نامه مديريت جهانگردي
پایان نامه حقوق
پایان نامه ايرانشناسي
پایان نامه علوم سياسي و روابط بين الملل
پایان نامه مطالعات جهان
پایان نامه باستان شناسي
پایان نامه روان شناسي
پایان نامه حسابداري
پایان نامه مطالعات زنان
پایان نامه علوم ارتباطات اجتماعي
پایان نامه مديريت
پایان نامه محيط زيست
پایان نامه اطلاعات و حفاظت اطلاعات
پایان نامه مديريت اجرايي
پایان نامه مديريت بحران


كارگروه هنر

پایان نامه برنامه ريزي شهري
پایان نامه طراحي شهري
پایان نامه معماري
پایان نامه مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي
پایان نامه هنرهاي نمايشي و سينما
پایان نامه هنرهاي تصويري و طراحي
 پایان نامه موسيقي
پایان نامه طراحي صنعتي


كارگروه علوم كشاورزي 

پایان نامه مهندسي منابع طبيعي 
پایان نامه مهندسي كشاورزي آب
پایان نامه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات
پایان نامه اقتصاد كشاورزي
پایان نامه كشاورزي – علوم باغباني
پایان نامه منابع طبيعي و جنگلداري
پایان نامه علوم خاك
پایان نامه دام و طيور
پایان نامه توليدات گياهي
پایان نامه منابع طبيعي شيلات
پایان نامه منابع طبيعي – محيط زيست
پایان نامه مكانيزاسيون كشاورزي
پایان نامه مديريت كشاورزي


 كارگروه علوم پزشکی

پایان نامه آموزش پزشكي
پایان نامه اپيدميولوژي
پایان نامه انگل شناسي
پایان نامه ايمني شناسي
پایان نامه اقتصاد بهداشت
پایان نامه ارگونومي
پایان نامه انفورماتيك پزشكي
پایان نامه ارزيابي فناوري سلام (HTA)
پایان نامه بينائي سنجي
پایان نامه بهداشت و ايمني مواد غذايي
پایان نامه بيوشيمي باليني
پایان نامه پرستاري
پایان نامه روان شناسي باليني
پایان نامه زيست فن آوري پزشكي
پایان نامه ژنتيك انساني
پایان نامه سم شناسي
پایان نامه علوم تغذيه
پایان نامه فيزيك پزشكي
پایان نامه فيزيولوژي
پایان نامه فيزيوتراپي
پایان نامه گفتار درماني
پایان نامه ميكروب شناسي
پایان نامه مامائي
پایان نامه مهندسي پزشكي 
پایان نامه بهداشت حرفه اي
پایان نامه بيمارستان
پایان نامه ميكروب شناسي مواد غذايي
پایان نامه نانوتكنولوژي پزشكي
پایان نامه نظارت بر امور دارويي
پایان نامه ويروس شناسي پزشكي


تماس با ما:

 

سفارش ترجمه : 66954314-66968952

سفارش پایان نامه : 66958757-66976739 

JoomShaper